Invocations

Bukhari :: Book 8 :: Volume 75 :: Hadith 371

Narrated Abu Humaid As-Saidi:

The people said, "O Allah's Apostle ! How may we send Salat on you?" He said, "Say: Allahumma Salli 'ala- Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sal-laita 'ala ali Ibrahim; wa barik 'ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kamabarakta 'ala ali Ibrahim innaka hamidun majid."

Source materials are from the University of Southern California MSA site
Hadith eBooks converted from Imaan Star